HET LAATSTE HOOFDKWARTIER VAN NAPOLEON, EEN MUSEUM VOOR IEDEREEN

Marbre Napoléon

In 2015, naar aanleiding van de viering van het tweehonderdjarig bestaan van de Slag bij Waterloo, werd het museum grondig vernieuwd. De scenografie werd verbeterd, met bijzondere aandacht voor een maximaal comfort van de bezoekers, in een museum dat voor iedereen toegankelijk wil zijn.

Een museum dat voor iedereen openstaat, vereist een goede toegankelijkheid voor het publiek. Er werd grondig nagedacht over de aanpassingen aan deze historische plaats, met het oog op het onthaal van kinderen, ouderen, families, personen met een beperking, voor zowel gespecialiseerde als klassieke bezoekers, individueel of in groep. Vanaf het begin van het renovatieproject werd hiermee rekening gehouden. De gevolgde werkwijze was een zoektocht naar oplossingen die ten goede kwamen aan de grootste meerderheid van de bezoekers. Het vergemakkelijken van de toegang voor mensen met een mobiele beperking, zorgt immers ook voor een betere toegankelijkheid voor iedereen.

De zorgvuldige scenografie maakt de museumruimte overzichtelijk : vitrinekasten (aangepaste hoogte en helling) of een gewoon voetstuk, presenteren de verzamelde items en vrijstaande voorwerpen. Traditionele hulpmiddelen zijn voorhanden, zoals mechanische manipulaties (druktoetsen, vastneembare en draaibare voorwerpen…), sfeergeluiden in de zalen, diverse visuele aspecten, meertalige duidelijke tekstbordjes. Het bezoek wordt afgerond met een audiovisuele presentatie, met onder meer een documentaire over de evolutie van het gebouw en een audiogids (in 5 talen) die als visiogids in gebarentaal en ondertiteld kan gebruikt worden. De scenografie wordt ook met andere middelen aantrekkelijk gemaakt: aanraken van voorwerpen, ondersteuning in braille, hellende overgangen tussen de zalen en podotactiele noppen op de vloer in de zalen.

Accueil du jeune public
DSCF1463
Visite déficients visuels

Het streven naar een optimale toegankelijkheid tot het Laatste HK van Napoleon behelst zowel de inrichting (binnen en buiten) als de uitrusting van het museum, maar eveneens de tarieven. In het museum zijn diverse tarieven van toepassing. In het Laatste HK van Napoleon wordt aan personen met een beperking de klassieke toegangsprijs gevraagd en is de toegang gratis voor de begeleidende persoon. Het museum benadrukt hiermee haar overtuiging dat personen met een beperking volwaardige burgers zijn.

Onze verbeteringswerken vormen een permanente zorg om aan iedereen een optimale toegankelijkheid te waarborgen. Met dit doel heeft het museum recent een toilet aangepast, alsook buiten nieuwe bevloering aangebracht, om een comfortabele verplaatsing tussen de parking en de ingang van het museum mogelijk te maken. Het streven naar aanpassingswerken in het Laatste HK van Napoleon wordt eveneens bepaald door het historische aspect van de plaats, aangezien het sinds 1951 historisch geklasseerd is.

Sinds 2021 biedt het museum de mogelijkheid voor een thematisch bezoek op maat van personen met een visuele beperking en hun begeleiders, waarbij een audiobeschrijving gekoppeld is aan tactiele ondersteuning en het aanraken van diverse voorwerpen. De blindengeleidehonden zijn uiteraard welkom in het museum.

Retour haut de page
Close Menu
DQGN Grand we historique Affiche A3 300dpi

Weekend historique 1815

22 & 23 juin 2024
Le Dernier QG de Napoléon & le Domaine de la Bataille de Waterloo 1815 sont fiers d’organiser les journées de commémoration traditionnelles de la bataille du 18 juin.